Vi har ett nätverk till vårt förfogande och samarbetar med bland andra godkända revisorer, auktoriserade revisorer (obligatoriskt för större aktiebolag), samt etablerad ekonomiöversättare (svenska/engelska och engelska/svenska).

Vårt mål är att du alltid kan fokusera på det du är bra på och få det stöd du behöver oavsett om du älskar eller hatar siffror.

 

"Låt oss ge dig en offert; du kommer inte kunna säga nej!"

Camilla Elmius

Vi erbjuder tjänster såsom

 

  • Löpande bokföring med bokslut och skattedeklaration.
  • Kvartals- eller halvårsbokslut-
  • Rådgivning och hjälp med registrering av företag, organisationer och föreningar.
  • Moms, personalskatt och arbetsgivaravgifter.
  • Lönehantering.
  • Kontering och löpande bokföring på plats eller på distans.
  • Upprättande av verksamhetsberättelser.